สั่งซื้อสายพันธุ์ข้าว
 • ข้าวเหนียวดำอสิตะ

  ราคาขีดละ

  50 บาท
  มีสินค้า 270 ชิ้น
  +
 • ข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์

  ราคาขีดละ

  20 บาท
  มีสินค้า 1100 ชิ้น
  +
 • ข้าวเหนียวขาวกุสุมา

  ราคาขีดละ

  20 บาท
  มีสินค้า 240 ชิ้น
  +
 • ข้าวเหนียวเล้าแตกใหญ่หอม

  ราคาขีดละ

  15 บาท
  มีสินค้า 490 ชิ้น
  +
พันธุ์ข้าว จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกสิกรไทย
Account No.
Account Name จรีย์วิชญา เทิดธรรมธร
Thank you for your order!