สั่งซื้อสายพันธุ์ข้าว
 • ข้าวเหนียวดำอสิตะ

  ราคาขีดละ

  50 บาท
  +
 • ข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์

  ราคาขีดละ

  20 บาท
  +
 • ข้าวเหนียวอิฐแดง

  ราคาขีดละ

  50 บาท
  +
 • เหนียวก่ำดอ

  ราคาขีดละ

  30 บาท
  +
พันธุ์ข้าว จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกสิกรไทย
Account No.
Account Name จรีย์วิชญา เทิดธรรมธร
Thank you for your order!